SUAUGĘ SOCIALINĖS RIZIKOS ŽMONĖS. SOCIALINIS DARBAS

Soc rizikos zmonesAutoriai: Danutė Klokmanienė, Loreta Klokmanienė

Leidinyje glaustai pateikiama medžiaga apie atskiras rizikos grupes ir socialinio darbuotojo veikla dirbant su šiomis klientų grupėmis (asmenimis piktnaudžiaujančiais alkoholiu, benamiais, asmenimis grįžusiais iš įkalinimo įstaigų) ir socialinio darbuotojo kompetencijų svarba teikiant paslaugas šiems asmenims. Studijų knyga skirta ne tik koleginių studijų socialinio darbo studentams, bet gali būti naudinga ir kitų studijų programų studentams, taip pat praktikams, dirbantiems su šiomis klientų grupėmis.

ODOS LIGOS

Odos ligosAutorius: Liucija Ramunė Palinauskienė

Mokomoji knyga parengta remiantis aukštųjų koleginių grožio terapijos studijų programos dalyku „Odos ir infekcinės ligos“ ir vadovaujantis Tarptautine statistine ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu Australijos modifikacija (TLK-10-AM  sisteminis ligų sąrašas, 2008 m. liepos 1 d.). Mokomoji knyga padės  studentams pasigilinti odos ligų žinias.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINĖ VEIKLA

NVO2014

Autoriai: Danutė Klokmanienė, Loreta Klokmanienė

Leidinyje glaustai pateikiama medžiaga apie nevyriausybinių organizacijų ištakas ir raidą Lietuvoje, savanorystės svarbą jų veikloje, efektyvios komandos ir lyderystės vaidmenį nevyriausybinėje organizacijoje, aptariama šiuolaikinio strateginio planavimo ir interesų grupių samprata bei marketingas. Studijų knyga skirta ne tik koleginių studijų socialinio darbo studentams, bet gali būti naudinga ir kitų specialybių studentams, taip pat nevyriausybinių organizacijų vadovams bei darbuotojams.

 

 

VALDIKLIŲ PROGRAMAVIMO TECHNOLOGIJOS

Vald106Autoriai: Gediminas Bačkys, Vilius Stankevičius

Mokymo priemonė skirta profesinių mokymo centrų, kolegijų ir universitetų elektros ir elektronikos inžinerijos studijų krypties studentams ir visiems kitiems, besidomintiems valdiklių programavimu. Leidinyje trumpai pateikiami teoriniai automatinio valdymo sistemų pagrindai, valdymo lygčių sudarymo principai, aprašomos modeliavimo ir simuliacinės programos. Didelė knygos dalis skiriama konkrečių firmų, tokių kaip Omron, Siemens, Festo programuojamųjų loginių valdiklių technologijoms. Aprašomi programų pavyzdžiai su komentarais, trumpai apžvelgiama vizualizacijos sistemų programinė įranga.
Leidinys knyga bus naudingas pradedantiems programuoti valdiklius, studijuojantiems ar savarankiškai besimokantiems.

APLINKOTYROS LABORATORINIAI DARBAI

Aplin106Autorius: Regina Bačkienė

Leidinys skirtas kolegijų studentams, studijuojantiems pagal aplinkos apsaugos studijų programą. Metodinėje priemonėje pateikiamos aplinkotyros srities laboratorinių darbų atlikimo metodikos. Leidinyje aprašyti palyginti nesudėtingi aplinkos oro, gamtinio vandens pagrindinių teršiančių medžiagų kiekio nustatymo metodai, kuriuos išmokus susiformuoja įgūdžiai praktiniam darbui laboratorijoje ir platesnėms aplinkosauginėms studijoms.